Jazyk/Nyelv 

Ľahko čitateľná forma zmluvy pre PSS- Nová Bašta

titulná

V zariadení 19.4.2024 uskutočnila aktivita v ktorom naši PSS boli oboznámení  ľahko čitateľnou formou zmluvy o poskytovaní soc.služieb čo podpíšu keď nastúpia do zariadenia.

Na tento účel bola pripravená dvojjazyčná obrázková kniha, aby lepšie pochopili čo zmluva obsahuje aké majú právo a povinnosti.

PSS sa veľmi tešili, lebo podľa ich rozprávaní zmluvy boli ťažko pochopiteľné.

Aj s touto metódou chceme uľahčiť  život PSS aby tunajší PSS mal istotu, že jeho ľudská dôstojnosť bude za každých okolností rešpektovaná, že budú zabezpečené jeho biologické, psychické, sociálne a duchovné potreby a že v posledných chvíľach života nezostane sám.


Písala: Bc. Edina Szitás Szabó

Priložené fotografie