Jazyk/Nyelv 

Tlačivá potrebné k umiestneniu

Najneskôr v deň uzatvárania zmluvy predloží žiadateľ ďalšie prílohy  (viď. priložené dokumenty):


• Vyhlásenie o majetku FO na účely platenia za sociálnu službu


• Potvrdenie lekára o bezinfekčnosti žiadateľa  (nie staršie ako 3 dni pred nástupom)


• Potvrdenie o príjme (Rozhodnutie o výške poberaného dôchodku)  občana za predchádzajúci kalendárny mesiac (pri pravidelnom príjme), za predchádzajúci kalendárny rok (pri nepravidelnom príjme),


• Iné doklady (napr. rozsudok príslušného okresného súdu o pozbavení spôsobilosti žiadateľa na právne úkony, resp. uznesenie príslušného okresného súdu o ustanovení opatrovníka žiadateľovi alebo potvrdenie ošetrujúceho lekára o zdravotnom stave žiadateľa, ak tento nemôže sám podať žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby).


• V prípade pretrvávajúcej pandemickej situácie sa pred nástupom vyžaduje negatívny RT-PCR test (Covid-19) nie starší ako 72 hodín.

Priložené dokumenty

NázovVeľkosť a typ
  Potvrdenie lekára o bezinfekčnosti žiadateľa24 kB [pdf]
  Vyhlásenie o majetku FO na účely platenia za sociálnu službu20 kB [pdf]