Jazyk/Nyelv 

Prednáška zdravotnej sestry Márii Kováčovej s názvom „ Opuchy dolných končatín “

IMG_20240216_101018744

Dňa 18. marca 2024  sa  v rámci  periodického vzdelávania prijímateľov sociálnych služieb v  ZSS  Rimava-Nová Bašta konala prednáška zdravotnej sestry  Márii Kováčovej s názvom „ Opuchy dolných končatín “.

Opuchy nôh sa môžu častejšie vyskytovať u seniorov v dôsledku zvýšenej záťaže organizmu spojeného s procesom starnutia. Dôležitá je aj správna starostlivosť o nohy, udržiavanie aktívneho životného štýlu a dodržiavanie zdravej stravy. 

Cieľom prednášky bola prevencia a minimalizácia rizika . Mobilita a možnosť slobodného pohybu sú dôležitou súčasťou nezávislosti človeka. Nezabúdajte na to, že nohy nás nosia celý život. Je preto veľmi dôležité sa o nich pravidelne starať. O to dlhšie a kvalitnejšie nám tak dokážu slúžiť.

Priložené fotografie