Jazyk/Nyelv 

Kontakty

Zariadenie sociálnych služieb Rimava – Szociális Szolgáltatások Intézménye Rimava

Kirejevská 23
979 01 Rimavská Sobota

Zriaďovateľ: http://www.bbsk.sk


Riaditeľka: 0905 253 180

Informácie o voľných miestach, poradovníky:  0904 540 302

Email: riaditel@zssrimava.sk

IČO:00648132



RiaditeľkaMgr. Miloslava Zaušková0905 253 180
riaditel@zssrimava.sk
Vedúca sociálno- zdravotného úsekuPhDr. Helena Pivarníková0918 719 290
helena.pivarnikova@zssrimava.sk
Vedúca ekonomicko-prevádzkového úsekuIng. Štefánia Dovalová0908 867 044
stefania.dovalova@zssrimava.sk
Mzdová účtovníčka a personalistkaIng. Lucia Kederová0904 540 187
lucia.kederova@zssrimava.sk
Zdravotná sestraBc. Alžbeta Cerovská0904 540 168
alzbeta.cerovska@zssrimava.sk
Technicko hospodársky pracovníkMgr. Radoslav Kántor0915 290 541
radoslav.kantor@zssrimava.sk
Sociálni pracovníciMgr. Diana Pavlíková
Mgr. Martina Kántorová
Mgr. Denisa Cabanová
0904 540 302
diana.pavlikova@zssrimava.sk
martina.kantorova@zssrimava.sk
denisa.cabanova@zssrimava.sk
Chodiace oddelenie0904540214
Lôžkové oddelenie0904 540 260
Referentka stravovacej prevádzkyJana Babaríková0947 798 496
stravovanie@zssrimava.sk


Zariadenie sociálnych služieb Rimava – Szociális Szolgáltatások Intézménye Rimava úsek Nová Bašta

Nová Bašta 138
980 34 Nová Bašta

Vedúca úseku: 0904 540 125
Zdravotný úsek / oddelenie: 047 56 912 18, 0948 408 952
Email: edina.szitasszabo@zssrimava.sk