Jazyk/Nyelv 

OZNÁMENIE O PODMIENKACH NÁVŠTEV PSS od 25.7.2022 v DD a DSS Rimavská Sobota

  • Návštevy nie sú povolené do odvolania 
  • Návštevy je možné uskutočniť len na základe výnimky udelenej riaditeľom zariadenia (terminálne štádium, zlý zdravotný a psychický stav prijímateľa a pod.).Návštevy sú povinné dodržiavať hygienicko-epidemiologické pravidlá poskytovateľa.


Nákupy pre PSS je možné doniesť v čase od 13,00 hod. – do 15,00 hod., treba volať na č.t.  0915290541.


Podmienky návštev budú priebežne aktualizované podľa epidemiologickej situácie v zariadení. 


Prosíme návštevy, aby naše opatrenia rešpektovali. Sú prijaté v záujme ochrany Vašich blízkych a našich zamestnancov pred nákazou COVID-19. 


Spracovala: PhDr. Helena Pivarníková, vedúca SZÚ

Schválila riaditeľka DD a DSS: Mgr. Jana Vančíková

V Rimavskej Sobote, 25.07.2022