Jazyk/Nyelv 

Periodické vzdelávanie zamestnancov

titul fotka

Dňa 7.6.2024 v ZSS-SZSZI Rimava sa konalo periodické vzdelávanie zamestnancov na tému : 

Následná ošetrovateľská starostlivosť o klientov v ZSS pri systémových ochoreniach.


Téma prednášky bola nasledovne rozčlenená:

    • Anatómia ľudského tela – výklad bol zrozumiteľný, bez latinských výrazov

    • Najčastejšie diagnózy súvisiace so starobou – informáciu o zdravotnom stave môže poskytovať len lekár

    • Kostrový systém – dodržiavanie preventívnych opatrení pred pádmi ako prevencia zlomenín (rednutie kostí v starobe), vhodné sú ľahké cvičenia 

    • Dôležitosť správneho pomenovania častí tela pre sprevádzajúci personál na odborné vyšetrenie

    • Príznaky srdcového infarktu, ako správne volať RZP pri podozrení na infarkt alebo iné náhle príhody

    • Správne bandážovanie končatín ( s názornou ukážkou )

    • Starostlivosť o astmatika, ako používať nebulizéry (ústna hygiena)

    • Starostlivosť o seniora s poruchou sluchu a zraku (špecifiká komunikácie pri nedoslýchavosti a u nevidiaceho seniora)


Prednášajúci: Mgr. Viera Kazimírová

Spísala: Bc. Alžbeta Cerovská

Priložené fotografie